Ove Andersen, kandidat. Læs udrag fra Kraks blå bog
Læs udrag fra Kraks blå bog


SAMVIRKE
Arbejdskraftens fri bevægelighed. Varernes fri bevægelighed. Betalingsmidlernes fri bevægelighed. Det er en forudsætning for et frit marked til fordel for borgerne.

SAMHANDEL
EU i World Trade Organisation . Fjern handelshindringerne. - Global handel er en forudsætning for at løse u-landenes problemer aktivt.


www.konservative.dk
www.frederiksberg-konservative.dk
www.europarl.eu.int


INDFLYDELSE
Borgerne før systemet. Individet er udgangspunktet i et liberalt samfund med social bevidsthed.

E-mail: oa@oveandersen.dk